สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Counsellor Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

สูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลาสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลาของสำนักงาน

สูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลาการเข้าชมเว็บ

  • 5 เข้าชมวันนี้
  • 771 เข้าชมเดือนนี้
  • 19,911 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์สูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลา : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

องค์การศุลกากรโลก (WCO) ร่วมกับกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิดโครงการ WCO Security Project Launching Ceremony

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ร่วมกับกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิดโครงการ WCO Security Project Launching Ceremony โดยมีนายคุนิโอะ มิคุริยะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก และนายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกล่าวเปิดโครงการ (opening remark) และมีนายกุลิศ สมบัติสิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้กล่าวคำปราศรัย (keynote speech) โดยนายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) รวมทั้งผู้แทนกรมศุลกากรของประเทศภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวม ๓๓ ประเทศ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีด้วย

ภายในงาน มีการจัดอภิปรายเกี่ยวกับข้อท้าทายด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคที่อยู่ภายในขอบเขตของโครงการWCO Security Project โดยมีนายเลห์ วินเชลล์ รองประธานคณะกรรมการด้านการป้องกันและปราบปรามองค์การศุลกากรโลก เป็นผู้ดำเนินรายการ มีคณะผู้อภิปราย ประกอบด้วย

๑. Mr. David Gaspar Alonso จาก Counter IED Centre of Excellence
๒. Mr. Khaleel Yousfani ฝ่ายจัดเก็บภาษี ศุลกากรปากีสถาน 
๓. Ms. Nathalie Herbelles ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการการท่าอากาศยาน ประจำสำนักงานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ณ ประเทศสิงคโปร์
๔. Mr. Patrick Stevens ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย องค์การสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลาอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol)
๕. Mr. Khoirul HADZIQ ผู้อำนวยการฝ่ายสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลากรองด้านการป้องกัน ปราบปราม และอาชญากรรมข้ามชาติ

สำหรับการจัดตั้งโครงการด้านความมั่นคงขององค์การศุลกากรโลกนั้น (WCO Security Programme) ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายสากลขององค์การศุลกากรโลก ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ

๑. โครงการการพัฒนาระบบควบคุมผู้โดยสาร (API/PNR) เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๒. โครงการ Global Shield (PGS)
๓. โครงการการพัฒนา Air Cargo Logistics เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล
 

วันที่ปรับปรุงสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลา : 28 มีนาคม 2560 21:31:32
จำนวนผู้เข้าชม : 1,438
สอบถามสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลา : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

สูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลาสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลาสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลานี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้สูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลา และสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลา ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
สูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลา ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสูตรยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | ตู้ปลาคาสิโน | อัพเกรดเกมยิงปลา กรมศุลการ